Dato
november 1819

Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, er medisinerstudent. Denne høsten assisterer han som lege i Tønsberg under en nervefeberepidemi som varer frem til februar.

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Schilbred, C. S. (1986). Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner: raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. [Hvalstad, Morten Müller].