Dato
1822

Jacob Worm Skjelderup Müller, som nettopp har tatt medisinsk embetseksamen i Christiania, blir utnevnt til korpslege i Hallingdalske nasjonale musketerkorps.

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Schilbred, C. S. (1986). Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner: raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. [Hvalstad, Morten Müller].