Fra dato

Til dato

  • I London raser en koleraepidemi. Minst 3000 dør. Senere dette året skal epidemien spre seg til Frankrike og Nord-Amerika.

  • Henrik Wergeland utgir For Almuen nr. 6, Normandens Katechisme (som bl.a. inneholder den såkalte Småguttenes nasjonalsang, Vi ere een Nation, Vi med), samtidig med farsen Om Smag og Behag man ikke disputere. I  den lar han satiren gå ut over  tidens danomani, det danskspråklige Christiania Theater og Welhaven-partiets (den såkalte "troppens") angivelige forakt for norsk språk og diktning.

    Welhavens motangrep mot Wergeland blir trykt i mars/–april. Og Wergeland svarer.