Dato
februar 1832

Henrik Wergeland utgir For Almuen nr. 6, Normandens Katechisme (som bl.a. inneholder den såkalte Småguttenes nasjonalsang, Vi ere een Nation, Vi med), samtidig med farsen Om Smag og Behag man ikke disputere. I  den lar han satiren gå ut over  tidens danomani, det danskspråklige Christiania Theater og Welhaven-partiets (den såkalte "troppens") angivelige forakt for norsk språk og diktning.

Welhavens motangrep mot Wergeland blir trykt i mars/–april. Og Wergeland svarer.

I september dette året fortsetter han med en ny samling "Stumper", altså små dikt, der han også har med et forord om Welhavens store falskhet.

Sted
Korrekturlest?
Nei