Dato
6 november 1833

Jonas Lie blir født i Hokksund i Øvre Eiker som sønn av en sorenskriver.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 7.