Fra dato

Til dato

  • Knud Ibsen pantsetter sine eiendommer og alt annet han ellers eier. Dermed har han ikke mer eiendomsrett til gården Venstøp enn til noen av de andre verdier han ennå er nominelt i besittelse av. I desember skal det komme til å bli avertert offentlig auksjon over brenneriet, i januar kommer husdyrene til å bli solgt, i mai Altenburggården og 9. juni kommer det meste av innbo og løsøre til å gå på auksjon.

  • Storbritannia forbyr slaveri gjennom å vedta Slavery Abolition Act.

  • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

    En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.