Fra dato

Til dato

  • Camilla Wergeland sitter på rommet sitt på prestegården på Eidsvold, fortapt i drømmerier, kjærlighetssyk og ulykkelig. Hun er 23 år gammel nå, og drømmene er et "åndelig opium" for henne, de redder henne fra det livet hun har omkring seg.

    Livet forekommer henne så stillestående og uvirksomt. Dypest i seg føler hun en sterk trang til å arbeide, skape, men hun har ikke noe avløp for trangen.

  • Henrik Wergeland har nettopp opplevd en strålende 17. ma-feiring i Kristiania:  Samfundstheatret har oppført hans skuespill Norge i 1800 og 1836, som dreier seg om patriotenes harme over svensk tilsidesettelse av Norge i unionen. Ved festen foran kongeboligen (Paleet) samme dag har man sunget dikt av Wergeland, bl.a. om frigjøringen av det norske flagget, han har talt for Stortinget, og blitt hyllet av folket. Vaktparaden fra Akershus har  marsjert gjennom gatene og spilt foran Stortingets lokaler, og det er blitt sunget nasjonalsanger og flaggsanger.

  • Søren Kierkegaard skriver i journalen sin et stemningsbilde om hva han opplever denne dagen: han skriver om apotekeren som støter sin medisin, og om piken som skurer nede i gården, hvor også en stallkar strigler hesten sin, mens en musikant i en av gårdene i nærheten spiller på sin rørfløyte menuetten fra Mozarts opera Don Juan. Det er københavnsk sommer, alt er enkelt, han føler seg så vel.Søren er inne i en svireperiode som har ledet ham langt vekk fra teologien og dydens smale vei. Men han leser også enormt mye, regningene hans til bokhandler Reitzel er enorme.

  • Henrik Wergeland ber sine professorer på medisinstudiet ved universitetet i Christiania om å gi ham attester på at han er en god og pliktoppfyllende medisinstudent. Det dårlige ryktet hans som oppvigler, festløve og bråkmaker har skapt problemer for ham; han har gitt opp tanken på noen gang å å et prestekall. De to siste årene har har fugt undervisning i farmakologi, indremedisin, kirurgi, bandasjelære og rettsmedisin og fødselslære. En av professorene hans er dr. Skjelderup, som skal komme til å bli Amalie Skrams første mann, August Müller, sin farfar.

  • Suzannah Ibsen (Thoresen) blir født på Herøy, hvor faren er prest.