Dato
1838

Jonas Lie er fem år gammel og flytter med familien til Tromsø, der han skal bo til han er elleve år gammel. Faren er byfogd, senere amtsmann. Barneårenes inntrykk av det nordnorske har ofte vært fremhevet som viktige for forfatterskapet, og Jonas skal for resten av livet komme til å ha det nordlandske tonefallet i sitt muntlige språk.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Jonas_Lie_-_1