Fra dato

Til dato

  • Ida Kjerulf skriver et brev til Welhaven. Det er det eneste av hennes brev til ham som kommer til å bli bevart (i motsetning til hans tyve bevarte brev til henne.) Og det er bare den siste delen av brevet som ettertiden kommer til å få lese. Det handler om det kompliserte forholdet Ida har til sin mor, som vil nekte henne å treffe Welhaven.