Fra dato

Til dato

  • Henrik Wergeland besøker sammen med flere andre sin venn Jens Gamborg, som er vakthavende ved Paleet (kongeboligen) i Christiania. Selskapet er slett ikke uten drikkevarer, og det utvikler seg i lystig retning. De blir overrasket av vaktsjefen, Christian Glad, som rapporterer uregelmessigheten til stattholderen, grev Wedel, og derfra går meddelelsen videre til kongen. Gamborg får to måneders festningsarrest, og Wergeland skjønner at han ikke kommer til å bli prest i Nannestad. Hans dikteriske reaksjon nedfeller seg i det vakre diktet Smukke Skyer, skrevet 17.