Dato
12 februar 1839

Henrik Wergeland besøker sammen med flere andre sin venn Jens Gamborg, som er vakthavende ved Paleet (kongeboligen) i Christiania. Selskapet er slett ikke uten drikkevarer, og det utvikler seg i lystig retning. De blir overrasket av vaktsjefen, Christian Glad, som rapporterer uregelmessigheten til stattholderen, grev Wedel, og derfra går meddelelsen videre til kongen. Gamborg får to måneders festningsarrest, og Wergeland skjønner at han ikke kommer til å bli prest i Nannestad. Hans dikteriske reaksjon nedfeller seg i det vakre diktet Smukke Skyer, skrevet 17. februar 1839 der han forteller sin elskede at han sannsynligvis aldri vil bli prest.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Wergeland/utdypning