Fra dato

Til dato

  • Det franske vitenskapsakademi offentliggjør oppfinnelsen av fotografiet. Nyheten sprer seg som ild i tørt gress. Franskmannen Louis J. N. Daguerre var den første som greide å fiksere bilder, de optiske fenomenene Aristoteles hadde beskrevet mer enn 2000 år i forveien.

     

     

     

    Det hadde gått nesten 350 år fra tegneapparatet «Camera obscura» kom i bruk på 1500-tallet til bildene av mennesker nå så å si skapte seg selv, kunne fikseres og i 1839 få evig liv. Dermed var en gammel drøm om å bevare, og bli bevart og husket til evig tid oppfylt.