Dato
13 mars 1839

Henrik Wergeland får vite at han ikke får prestestillingen i Nannestad kappelani. Man finner at han lever for uregelmessig og udannet, til tross for sine utmerkede evner. En viktig årsak til avslaget er nok en voldsom krangel han har deltatt i i en vaktstue. Han skriver diktet "Smukke Skyer" til sin elskede Amalie. Det er dette diktet som skal komme til å bety en så stor trøst for Ludvig Alver, Amalie Skrams bror, førti år senere, i en spesielt tung periode av livet.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Storsveen, O. A. (2008). Mig selv: en biografi om Henrik Wergeland. [Oslo], Cappelen Damm. s. 341