Fra dato

Til dato

  • Camilla Wergeland, som for tiden befinner seg i København, mottar et brev fra sin far, presten Nicolai Wergeland. Han har i sin tur har fått brev fra hennes forlovede Jonas Collett. Faren er i et elendig humør; Camilla opplever det som om han vil tilintetgjør henne. Han bebreider henne for alt mulig; for at hun har reist til København, for en hest hun har ridd inn på gal måte, for hatter og strømper.

  • Hans Lemmich Juell, som skal komme til å bli Dagny Juells far, blir født på Hedemarken. Familien hans tilhører en av de eldste, aristokratiske slektene i egnen. Han studerer medisin i Kristiania og flytter til Kongsvinger i 1863, der han etter kort tid åpner egen praksis og gifter seg med den unge Minda Blehr. De får sin første datter, Gudrun, i 1866, og den andre, Dagny, i 1867.