Image
Nicoali Wergeland
Dato
oktober 1839

Camilla Wergeland, som for tiden befinner seg i København, mottar et brev fra sin far, presten Nicolai Wergeland. Han har i sin tur har fått brev fra hennes forlovede Jonas Collett. Faren er i et elendig humør; Camilla opplever det som om han vil tilintetgjør henne. Han bebreider henne for alt mulig; for at hun har reist til København, for en hest hun har ridd inn på gal måte, for hatter og strømper.

Hun svarer forsiktig, for hun vet at det er verst for ham selv når han er i et så elendig humør. Men hun betror seg til en venninne om farens vrangvillige humør. Hun syns det er tungt at hun aldri skal høre noe godt hjemmefra, skriver hun.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde