Fra dato

Til dato

  • Camilla Wergeland, som for tiden befinner seg i København, mottar et brev fra sin far, presten Nicolai Wergeland. Han har i sin tur har fått brev fra hennes forlovede Jonas Collett. Faren er i et elendig humør; Camilla opplever det som om han vil tilintetgjør henne. Han bebreider henne for alt mulig; for at hun har reist til København, for en hest hun har ridd inn på gal måte, for hatter og strømper.