Portrettbilde
Andre navn
Jonas Collett
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
12 september 1813
Dødsdato
18 september 1851
Dødssted

Galleri

 • Henrik Wergeland og hans søster Camilla reiser hjem til Eidsvold på juleferie. Hun har et avgjørende år bak seg; hun er 24 år gammel, har vært forlovet med en flott svenske i Hamburg som har gjort kur til henne, men har brutt forlovelsen. Hennes selvfølelse er for sterk til å gifte seg med en slik mann, mener hun. Hun ville komme til å miste seg selv helt ved hans side. Han er for mye verdensmann, for mye kald forretningsmann. Det er ingen poesi i ham.

  Johan Sebatstian Welhaven forsetter å oppsøke Camilla, men han er nå forelsket i hennes venninne Ida Kierulf. Det er gjensidig.

 • Camilla Wergeland (Collett) skriver et brev til en venninne at hun tror at hun er forelsket i Peter Jonas Collett. De to ser hverandre på baller og i selskaper i Kristiania. Men det er komplisert: Jonas er hennes bror Henriks argeste motstander, og en av Welhavens omganskrets.

  Men Camilla og Jonas har stevnemøter i Grønlien på Ekeberg, hvor Henrik skal komme til å kjøpe seg et lite hus.

 • Camilla Collett (Wergeland) tilbringer et års tid i København, mens hennes forlovede Jonas Collett er på dannelsesreise i Europa. Det er fremdeles et par år til de skal komme til å gifte seg. Det skal skje etter at Jonas blir utnevnt til lektor i lovkyndighet ved universitetet i Christiania. I løpet av de neste seks år skal de komme til å få fire sønner - Robert, Alf, Oscar og Emil. I denne perioden skal Camilla, mer eller mindre i samarbeid med Jonas, komme til å skrive noen essays og fortellinger til Den Constitutionelle, og ekteparet skal komme til å støtte P. Chr.

 • Camilla Wergeland forlover seg hemmelig med Jonas Collett. Det er fremdeles et par år til de skal komme til å gifte seg. Rett før forlovelsen gjør hun noen opptegnelser om forholdet deres, og i brev til sin forlovede beskriver hun sine følelser for ham. Der er av en ganske annen art enn den avgudsaktige tilbedelsen hun har dyrket Welhaven med. Jonas står ikke for henne som noe som er hevet over all menneskelighet, og hun føler ikke noe av den ansgsten som har overflat henne hver gang Bastian, som hunn har likt å kalle St. Sebastian, nærmet seg henne.

 • Camilla Wergeland (Collett) blir forlovet med sin Peter Jonas Collett, Hun har bodd i Kristiania hele våren, hos familien Colban. Det er baller og selskaper, hennes lykkeligste år. Peter Jonas er hennes faste følge, han føler at han er utpekt av skjebnen til å redde henne, føre henne trygt i havn. Deres liv skal ikke være som et skip som har lidt havari -- det skal være skinnende og lett, med hvite seil og viftende vimpel skla det gli på frem på bølgene. Og Camilla er glad for at han har kraft nok til å bære hennes liv og hennes smerte.

 • Camilla Wergeland har endelig fått skrevet sine opptegnelser fra ungdomsårene ferdig. De ligger i et svart skrin på hennes kommode, den minner ikke så rent lite om en likkiste, nå sender hun dem til Jonas. Det føles som er stor lettelse. Han får gjøre hva han vil med dem, skriver hun. Brevene fra Welhaven er så vakre at hun tipper at han ikke kommer til å tilintetgjøre dem. I morgen tror hun at hun kommer til å føle fred og velsignelse i rommet. Og Jonas leser alt, og han brenner ikke noe av det.

 • Camilla Wergeland har endelig fått skrevet sine opptegnelser fra ungdomsårene ferdig. Hun sender dem til sin forlovede Peter Jonas Collett. Det føles som er stor lettelse. Han får gjøre hva han vil med dem, skriver hun. Brevene fra Welhaven er så vakre at hun tipper at han ikke kommer til å tilintetgjøre dem. I morgen tror hun at hun kommer til å føle fred og velsignelse i rommet.

 • Camilla Wergeland reiser til København for å oppholde seg der i et par år, mens hennes forlovede Peter Jonas Collett reiser på dannelsesreise til London. I brevene sine diskuterer de to hennes forhold til familien. Han er meget skeptisk, særlig til måten hennes far Nicolai behandler henne på. Det er mye han reagerer på. Hans uttalte skepsis får Camilla til å føle seg splittet og ulykkelig. Hun føler stor lojalitet til faren, samtidig som hun jo nå er sterkt knyttet til Jonas, og har åpnet seg for ham.

   

 • Camilla Wergeland (Collett) er i København og mottar et brev fra sin far presten, som i sin tur har fått brev fra hennes forlovede Jonas Collett. Faren er i et elendig humør, hun opplever det som om han vil tilintetgjør henne. Han bebreider henne for alt mulig; for at hun har reist til København, for en hest hun har ridd inn på gal måte, for hatter og strømper. Hun svarer forsiktig, for hun vet at det er verst for ham selv når han er i et så elendig humør. Men hun betror seg til en venninne, og syns det er tungt at hun aldri skal høre noe godt hjemmefra.

 • Johan Sebastian Welhaven skriver til sin elskede Ida Kjerulf, som er svært syk, og som av sine foreldre ikke får lov til å treffe ham:

  «Da jeg Søndags Morgen, under Hanegalet, faldt i Søvn, drømte jeg, hvad der kun eengang for mig var virkeligt, og hvad jeg aldrig før har drømt - jeg drømte at jeg kyssede Dem.

 • Camilla Wergeland gifter seg med Peter Jonas Collett og tar etternavnet hans. Ekteparet bosetter seg i Christiania, der han har en stilling som lektor i lovkyndighet (juridisk studium) ved Kongelig Frederiks Universitet. De skal etter hvert komme til å få fire sønner. Både brud og brudgom er 28 år gamle.

 • Camilla Collett er en nygift kvinne på 29 år som bor i Christiania, ikke så langt unna sin bror Henrik. Men hun er ikke ofte på besøk hos ham i Grotten. Hun og ektemannen Jonas omgås heller de mer toneangivende personene i byen. Hun selv er for øvrig heller ikke særlig populær; mange syns hun er for fordringsfull og selvstendig. Hun er ofte nedtrykt. Hun kommer aldri riktig over de vonde hendelsene som preget hennes ungdom på 30-tallet, den gangen da striden rundt hennes far og bror raste som verst. Dette året utgir hun essayet "Strikketøisbetragtninger», som blir publisert anonymt.

 • Nicolai Wergeland flytter inn i Grotten i Christiania hos sin sønn Henrik, som er meget syk. Camilla og hennes mann Jonas Collett har gjort i stand et værelse til ham.

 • Camilla Colletts mann Jonas dør. Hun får enkepensjon, men den strekker ikke til for hennes og sønnenes livsopphold. Huset blir solgt og hjemmet oppløst.

 • Camilla Collets mann Jonas Collet dør klokken halv to om natten. Halfdan Kjerulf noterer dette i dagboken sin: "Inat kl 1½ døde Professor Jonas Collet efter 14 dages Sygdom (Nervefeber og Betændelse) Han var 38 Aar. Han var siden 1841 el 42 gift med Camilla Wergeland og havde med hende 4 børn, alle Sønner."

 • Camilla Collett oppsøker Henrik Wergelands tidligere kone, Amalie Sofie, som nå er enke for annen gang, i Kristiania. Camilla får henne til å fortelle om ekteskapet med Henrik, og spør henne ut om de seiglivede påstandene om at Henrik skulle ha vært en "sviregast".

  Konfrontert med denne beskyldningen blir Amalie heftig og avbryter henne, skal Camilla siden komme til å skrive i Morgenbladet. Hun avviser bestemt beskyldningen, og Camilla gjengir hennes reaksjon slik:

  "Det kan jeg bevidne, da jeg har levet samfulde 6 år sammen med ham, at den Beskyldning er usand".

 • Camilla Collett er 82 år gammel nå, og har bare noen uker igjen å leve. Hun skriver en tekst om sin bror Henrik Wergeland. Nå er det 50 år siden han døde. Hun avslutter teksten slik:

  "Ak, min Broder, her i Livet var ingen Forstaaelse mulig; men jeg skal gjøre alt - alt - for at afsone den Sorg, jeg har forvoldt dig".

  Det smerter Camilla dypt at hennes bror, som hun elsket, kunne ha hatt grunn til å tro at hun hadde sviktet familielojaliteten - og dermed også ham.