Image
Gørbitz, J. (1839). Camilla Collett.
Dato
14 juli 1841

Camilla Wergeland gifter seg med Peter Jonas Collett. De to har vært forlovet et par år nå, og de bosetter seg i Christiania, der Jonashar en stilling som lektor i lovkyndighet (juridisk studium) ved Kongelig Frederiks Universitet.

De skal etter hvert komme til å få fire sønner. Både brud og brudgom er 28 år gamle -- Camilla er noen måneder eldre enn Jonas.

Sted
Korrekturlest?
Nei