Image
Gørbitz, J. (1839). Camilla Collett.
Dato
1839

Camilla Wergeland tilbringer et års tid i København, mens hennes forlovede Jonas Collett er på dannelsesreise i Europa. Det er fremdeles et par år til de to skal komme til å gifte seg. Det skal skje etter at Jonas blir utnevnt til lektor i lovkyndighet ved universitetet i Christiania.

I løpet av de neste seks årene kommer de til å få fire sønner - Robert, Alf, Oscar og Emil. I denne perioden skal Camilla, mer eller mindre i samarbeid med Jonas, komme til å skrive noen essays og fortellinger til avisen Den Constitutionelle, og ekteparet skal også komme til å støtte P. Chr. Asbjørnsen i hans arbeid med innsamling og utgivelse av de norske folkeeventyrene.

Sted
Korrekturlest?
Nei