Image
Henrik Wergeland
Dato
februar 1895

Camilla Collett er 82 år gammel nå, og har bare noen uker igjen å leve. Hun skriver en tekst om sin bror Henrik Wergeland. Nå er det 50 år siden han døde. Hun avslutter teksten slik:

"Ak, min Broder, her i Livet var ingen Forstaaelse mulig; men jeg skal gjøre alt - alt - for at afsone den Sorg, jeg har forvoldt dig".

Det smerter Camilla dypt at hennes bror, som hun elsket, kunne ha hatt grunn til å tro at hun hadde sviktet familielojaliteten - og dermed også ham.

Som ung kvinne havnet hun tidlig i en posisjon mellom barken og veden - som Nicolais datter og Henriks søster og som motstanderens, dvs. Johan Sebastian Welhaven. At hun i 1841 giftet seg med Peter Jonas Collett som tilhørte Welhavens leir, gjorde ikke situasjonen enklere, hverken for henne eller for Henrik.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Myhren, D. G. (2008) Henrik Wergeland sett med søsterens, Camilla Colletts, øyne. Wergeland 2008

http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/familien/henrik-wergeland-sett-med-soesterens,-camilla-colletts,-oeyne/

og

Collett, C. and H. T. S. Eitrem (1912). Samlede verker mindeudgave. Kristiania, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.