Fra dato

Til dato

  • Søren Kierkegaard og hans forlovede Regine arrangerer selskap for Sørens nevøer og nieser.

    Søren er en god onkel for disse barna, han forstår deres mytologiske verden, og aksepterer den, han forstår at barn ikke er som små voksne. De er av en annen natur tror han de lever i en slags drømmetilstand, og det fine er at hans gjerninger ikke kan arves av dem, selv om de er i slekt, de er ikke hans barn.