Fra dato

Til dato

  • Søren Kierkegaard har nettopp vært syk, kan en av hans slektninger fortelle i et brev. Nå har han på ny begynt å spytte blod. Hans journaler er for øvrig ofte fylt med rapporter hans kroppslige tilstander: Ildebefinnender, hodepine, svimmelhet, synsforstyrrelser, spenninger, vannlatningsproblemer.

  • I Trondheim raser en stor bybrann. Størsteparten av byens østre deler lagt i aske. Det er storm, og ilden sprer seg raskt. 330 gårder og 40 brygger skal komme til å bli ødelagt, og 2000 mennesker husløse. Blant de som rammes, er familien Dunker. Conrdine Dunker kriver til sin mann, som er bortreist, om katastrofen. Hun forsikrer ham om at det er mange som har det verre enn dem selv, og at hun har krefter og mot til å sette sjøbein når katastrofen rammer.

  • Peter Andreas Heiberg dør i Paris. Han er nesten glemt av omverden. Det skal han forbli inntil hans svigerdatter Johanne Luise Heiberg skal komme til å utgi brevvekslingen fra skilsmisse- og forvisningsåret 1800 i boken Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En beretning støttet paa efterladte breve.