Dato
24 april 1841

I Trondheim raser en stor bybrann. Størsteparten av byens østre deler lagt i aske. Det er storm, og ilden sprer seg raskt. 330 gårder og 40 brygger skal komme til å bli ødelagt, og 2000 mennesker husløse. Blant de som rammes, er familien Dunker. Conrdine Dunker kriver til sin mann, som er bortreist, om katastrofen. Hun forsikrer ham om at det er mange som har det verre enn dem selv, og at hun har krefter og mot til å sette sjøbein når katastrofen rammer.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. and B. Bergan (1996). Forstandens lys og hjertets varme: Conradine Dunker og

Vilhelmine Ullmann : kvinnesilhuetteri slektsramme. Oslo, Aschehoug. s. 69 http://www.nb.no/nbsok/nb/3783a1efb09ae0145f908d108cf4524f.nbdigital?lang=no#72 og

https://snl.no/Bybranner_i_Trondheim