Dato
1841

Ludvig Feuerbach utgir sin bok Das Wesen des Christenthums. Boken gjør et umiddelbart og dypt inntrykk på unghegelianerne og mange av liberalismens tyske teoretikere. I denne boken gjør Feuerbach en ’ateistisk vending’; han fjerner Gud fra kristendommen og gjør den dennesidig. Det ’menneskelige’ blir det hellige. Der de kristne forlanger respekt og tilbedelse av Gud, setter ateisten Feuerbach frem kravet om uavkortet respekt for det ’menneskelige’ i det enkelte mennesket. Det enkelte mennesket forholder seg til det fellesmenneskelige som kopien til originalen, hevder Feuerbach.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja