Fra dato

Til dato

  • Viggo Hørup (egentlig Viggo Lauritz Bentheim), som skal komme til å bli en stor dansk statsmann og politiker, og dessuten en trofast venn og rådgiver for Amalie Skram på hennes gamle dager, blir født i Torpmagle i Danmark. Han vokser opp på landet, hans lekekamerater er bøndenes barn.