Dato
april 1845

Henrik Wergeland er innlagt på Rigshospitalet og skriver diktene Paa Hospitalet om Natten, Anden Nat paa Hospitalet). Etter tilbakekomsten til Hjerterum skriver han sine siste dikt (bl.a. Til min Gyldenlak), erindringsverket Hassel-Nødder og det nasjonale skuespillet Fjeldstuen (ufullendt, trykt 1848), der han nok en gang advarer mot emigrasjonen til Amerika.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Wergeland/utdypnisnl.no/.nbl_biografi/Henrik_Wergeland/utdypningng