Dato
24 januar 1845

Henrik Wergeland er ruinert etter rettsaker der han er idømt støre bøter. Han må selge Grotten. Utflyttingen blir satt til 14. april, den såkalte "faredag". For de 600 spesidalene som er til overs etter salget, kjøper han en tomt i Pilestredet og bygger der et lite hus, "Hjerterum". Utleggene etter Praëm-saken er ikke dekket, og han søker Stortinget om ettergivelse av beløpet. Budsjettkomiteen avslår, men etter Wergelands død skal ikke summen komme til å bli innkrevd.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Wergeland/utdypning