Fra dato

Til dato

  • Laura Bjølstad, som er åtte år gammel i år, skriver i dag et brev til Marie Breggrav, som faren snart kommer til å gifte seg med i sitt andre ekteskap. Marie er nitten år gammel, Lauras far er 38.

    Det er bare ett år og fire måneder siden Lauras egen mor Inger Marie døde i barselseng etter å ha født i åttende barn. I familien blir det sagt at hun var angrepet av tuberkulose. Da var hun 45 år gammel, og hennes nyfødte sønn, Hans, ble døpt over kisten hennes. Familien mistet også lille Antonette for fire år siden. Hun ble bare tre måneder gammel.