Fra dato

Til dato

  • Berthe Amalie Alver blir født i Bergen. Faren er Mons Alver, 27 år gammel, bondesønn fra Alversund. Moren er Lovise Sivertsen, 26 år gammel og skomakerdatter fra Bergen. Familien har allerede en sønn, Wihelm på ett og et halvt. Famlien bor i Apotekersmuget.