Fra dato

Til dato

  • Georg Brandes er en sped, liten gutt som begynner på skolen i København. Skolen heter Det von Westenske Institut. Her skal han komme til å gå i ti år.Georg har allerede en god stund fått privatundervisning hjemme, men lærer fort at det ikke er særlig lurt å vise hvor mye mer han kan enn de andre elevene. Han rekker ikke hånden opp, men holder hendene rolig foran seg på pulten.