Dato
august 1850

Henrik Ibsen blir dimittert fra studentfabrikken i Christiania. Han får elendige karakterer i gresk og matematikk. Men eksamenspapiret er tilstrekkelig til at han blir medlem av Studentersamfundet, der han ivrig deltar i samfunnsdebattene og bidrar i Studentersamfundets håndskrevne avis.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning