Dato
18 juni 1850

Det blir bestemt ved kongelig resolusjon at man skal bygge sinnsykeasylet Gaustad utenfor Kristiania. Dette er et stort løft for sinnssykeomsorgen i Norge. En viktig pådriver har vært Herman Wedel Major.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftidsskriftet.no%2Farticle%2F226458&ei=N49-UJ7hG8aC4ATMgoHgDg&usg=AFQjCNFgGIOn3PGiHozl85Z4sAthx25Fww&sig2=NLV2bdR4bTH1AHA_Di8sWA