Fra dato

Til dato

  • Victoria Benedictsson blir født i Skåne. Foreldrene får henne som attpåklatt, -- det sies at hun er blitt unnfanget i et forsonet øyeblikk i forbindelse med søsterens bryllup.

    Gjennom hele Victorias oppvekst skal det komme til å være krig mellom foreldrene. De bor i hvert sitt huss på samme gård, og det er nøye utmålt hvor mange timer datteren  skal komme til å tilbringe hos hver av dem i løpet av dagen.