Dato
6 mars 1850

Victoria Benedictsson blir født i Skåne. Foreldrene får henne som attpåklatt, -- det sies at hun er blitt unnfanget i et forsonet øyeblikk i forbindelse med søsterens bryllup.

Gjennom hele Victorias oppvekst skal det komme til å være krig mellom foreldrene. De bor i hvert sitt huss på samme gård, og det er nøye utmålt hvor mange timer datteren  skal komme til å tilbringe hos hver av dem i løpet av dagen.

Victoria skal komme til å bli en viktig forfatter knyttet til det moderne gjennombruddet, blant annet knyttet til kretsen rundt Georg Brandes, som hun kommer til å forelske seg heftig i.

Victoria kommer til å ta sitt eget liv sommeren 1888, som 38-åring.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Benedictsson

og

Holm, B. (2008). Victoria Benedictsson. Stockholm, Natur & kultur.s. 223