Dato
1851

Gustave Flaubert er en mann på 30 år i Rouen som endelig begynner å finne sin egen litterære stemme. forsøkte å skrive med språklig og litterær presisjon om et emne «som kjedet ham og bød ham imot»[2], slik fikk han frigjort sitt fokus til å handle om formen. Flaubert ble med dette «den første ekte forløGustave Flaubert er en mann på 30 år i Rouen som endelig begynner å finne sin egen litterære stemme. Han har lenge forsøkt å skrive med språklig og litterær presisjon om et emne «som kjeder ham og byr ham imot». Slik har han fått frigjort sitt fokus til å handle om formen. Det skal siden vise seg at nettopp dette gjør at han er den første ekte forløperen for en sentral vending i dette århundrets skrivekunst: Å distansere seg så mye fra sitt stoff at skrivemåten blir det viktigste.

 

er for noe sentralt i vårt århundres skrivekunst. Han er den første i moderne romankunst som distanserer seg så mye fra sitt stoff at skrivemåten blir det viktigste.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://no.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert