Galleri

  • Gustave Flaubert blir født i Rouen i Frankrike som sønn av en sykehuslege.

  • Henrik Wergeland reiser til Storbritannia og Frankrike. Diktet Paa Havet i Storm skyldes inntrykk fra reisen. Han besøker Southampton, Isle of Wight, Le Havre og Rouen, og når han kommer til Paris, treffer han den landsforviste, revolusjonært sinnede danske Peter Andreas Heiberg. Han opplever også Bastilledagen 14. juli (senere beskrevet i Hassel-Nødder, kap. 18-38). Hjemreisen 12. august går over Le Havre, med ankomst i Arendal omkring 25. august. Til Christiania ankommer han 4. september med dampskipet Constitutionen.

  • Gustave Flaubert er en ung mann på 25 år som får et epileptisk anfall. Han forlater Paris, hvor han har studert jus, og slår seg ned i Croisset, i nærheten av Seinen, ikke langt fra Rouen. Her skal han komme til å bo resten av livet, avbrutt av reiser til England, hvor han også har en elskerinne, og til Paris. Dette året innleder han også et forhold til poeten Louise Colet. Det skal komme til å vare i åtte år. De to skriver en rekke brev til hverandre som skal komme til å bli bevart for ettertiden.

  • Gustave Flaubert befinner seg på et lansted i Rouen ved Seinen sammen med to forfatterkolleger. Han leser opp fra et verk han nylig har avsluttet. I overdådig utmalte bilder har han fremstilt hele det spektrum av djevelsk lokkende hallusinasjoner som hjemsøkte eremitten Antonius under hans botsøvelser i ørkenen. Opplesnigen varer i til sammen 36 timer og utmatter tilhørerne fullstendig. De to har likevel krefter igjen ved veis ende til å gi den forventningsfulle forfatteren et velment råd: Brenn manuset og begynn på noe helt annet.

  • Gustave Flaubert er en mann på 30 år i Rouen som endelig begynner å finne sin egen litterære stemme. forsøkte å skrive med språklig og litterær presisjon om et emne «som kjedet ham og bød ham imot»[2], slik fikk han frigjort sitt fokus til å handle om formen. Flaubert ble med dette «den første ekte forløGustave Flaubert er en mann på 30 år i Rouen som endelig begynner å finne sin egen litterære stemme. Han har lenge forsøkt å skrive med språklig og litterær presisjon om et emne «som kjeder ham og byr ham imot». Slik har han fått frigjort sitt fokus til å handle om formen.

  • Gustave Flaubert er en mann på 51 år som har et vanskelig år. Prøyssiske soldater okkuperer huset hans i Rouen som et resultat av den fransk-prøyssiske krigen.

  • Gustave Flaubert dør av hjerneslag i Rouen i Frankrike. Han er 58 år gammel.

  • Paul Gauguin og familien hans befinner seg i Rouen i Frankrike. Det går ikke så bra med økonomien deres, i løpet av sommeren har hans danske kone Mette gjort undersøkelser om muligheten for at familien kan slå seg ned i København, hvor hennes mor bor.

    I slutten av denne måneden reiser Mette og barna, mens Paul følger etter noen uker senere, via Kristiania.