Dato
6 desember 1883

Mette Gauguin føder sitt femte barn, Paul. Han skal etter hvert komme til å bli kalt Pola, og skrive flere bøker om sine foreldre. Paul Gauguin går gjennom en vanskelig periode for tiden: Han opplever at kunstnervennene i Paris har begynt å vende ham en kald skulder. Han og Mette tar med barneflokken og flytter til Rouen, der han mener de kan leve billigere, og han kan få dyrket sin kunst i fred. Mette støtter ham, men håper at tiden vil bringe ham til fornuft og få kunstgrillene ut av hodet på ham.

Bilder
Image
Mette Gauguin med sine fem barn
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gauguin, P. (1956). Mette og Paul Gauguin. Copenhagen, Gyldendal. s. 29

og

Gauguin, P. (1956). Mette og Paul Gauguin. Copenhagen, Gyldendal. s. 27

og

Goldwater, R. (1979). Paul Gauguin. Oslo, Gyldendal. s. 45-48