Portrettbilde
Andre navn
Eugène-Henri-Paul Gauguin
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
7 juni 1848
Fødselssted
Dødsdato
8 mai 1903
 • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins mormor, blir født som datter av don Mariano de Tristan y Moscoso og Therese Laisney, som er fransk emigrant i Madrid. Don Mariano tilhører en innflytelsesrik spansk-peruansk adelsslekt med inkablod i årene, og er utdannet militør i Frankrike. Broren hans, don Pio, vender etter hvert tilbake til Lima og overtar morens store landeiendommer. Han slår seg opp til å bli en mektig mann, støtter revolusjonen i 1821 og er en kort tid republikkens president. Han driver også et stort skipsrederi.

 • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins mormor, er fem år gammel og mister brått sin peruanske far, som dør av hjerneblødning. Hans apanasje kan ikke overføres til hans enke. Kort tid etter bryter krigen mellom Frankrike og Spania ut, med det resultat at eiendommen deres blir beslaglagt av den franske stat. Flora og moren må flytte på landet til mormoren, og der blir Flora til hun er 16 år gammel. De håper stadig på å få økonomisk hjelp fra den rike onkelen i Lima, men ingen brev til ham blir besvart.

 • Flora Tristan, som skal komme til å bli Paul Gauguins mormor, og dessuten en viktig sosialistisk aktivist og forfatter, er en ung kvinne på atten år som har bodd sammen med moren i Paris i to år. Hun gifter seg med André Chazal, som er litograf av god familie. Etter hvert skal de to komme til å få tre barn; to sønner, og Aline, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, og som blir født på landet, dit moren har flyttet da økonomien ble dårlig. Chazal er svært forelsket i sin vakre kone, men forstår henne ikke, og er dessuten svært sjalu.

 • Flora Tristan, som skal komme til å bli Paul Gauguins mormor, er blitt tredve år gammel og anbringer sin datter Aline, som skal komme til å bli Gauguins mor, på et pensjonat i Angouleme, mens hun selv seiler ut fra Bordeaux til Peru.

 • Aline Chazal, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, er tolv år gammel og har havnet i en splittende strid mellom foreldrene. Faren får tak i henne og bringer henne hjem til seg selv. Når moren Flora etter hvert få oppsporet henne, merker hun at datteren har forandret seg totalt. Nå er hun fiendtlig innstilt overfor moren. Flora mistenker at datteren er blitt seksuelt misbrukt, og anlegger sak mot faren for å få ham dømt.

  Alines far blir arrestert og satt i fengsel. Her blir han i tre måneder før saken kommer opp for retten. Dommen går stort sett i hans favør.

 • Aline Chazal, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, men som foreløpig bare er en femten år gammel jente i Paris, opplever stor dramatikk mellom foreldrene: Faren er blitt grepet av en forestilling om at han må renvaske seg for alle forsmedelser som hans ekskone Flora, Alines mor, har påført ham.

 • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins bestemor, dør i Bourdaux, syk og utmattet. Hun har vært ute på en lang foredragsreise om arbeidernes rettigheter. Hun har dessuten utgitt to bøker, en om sosialt arbeid og et sosiologisk verk om Arbeidernes forbund, hvor hun vil vise muligheten av å samle arbeiderklassen i ett stort internasjonalt samfunn. Bøkene har vakt stor oppsikt, men også motstand. Datteren Aline har hun anbrakt hos en modist i Paris, for at hun skal lære å bli "arbeiderske".

 • Aline Chazal, som skal bli Paul Gauguins mor, gifter seg med Clovis Gauguin, sønn av en velstående kjøpmann i Orléans. Han er medarbeider i "Le National", avisen til Adolphe Thiers, men spiller ingen fremtredende rolle i det politiske liv. Paret flytter inn i nr 56 Rue Notre-Dame-de-Lorette.

   

  .

 • Paul Gauguin blir født i en leilighet i 56, rue Notre-Dame-de-Lorette i Paris på denne revolusjonsdagen.

  Faren kommer fra en småborerlig kjøpmannsfamilie i Orléans, med utpreget republikanske livsanskuelser, er journalist og svært aktiv i politikken. Moren Aline nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru. Fra før har paret datteren Marie på halvannet år.

 • Paul Gauguin blir født i Paris. Moren Aline snakker sjelden om sin dramatiske fortid, så Paul får uklare forestillinger om sitt dramatiske opphav.

 • Paul Gauguin blir født i Rue Notre Dame de Lorette i Paris. Faren er journalist og kommer fra Orleans. Moren nedstammer fra en spansk familie som har slått seg ned i Peru.

 • Paul Gauguin, er en baby på et drøyt år, flykter sammen med sine foreldre Clovis og Marie og den halvannet år eldre søsteren Marie, fra Paris. Årsaken til flukten er den vanskelige politiske situasjonen i landet, som er truende for Clovis, som er radiakl journalist. Den lille familien går om bord i et skip som skal ta dem til Lima, hvor Marie har velstående slektninger.

 • Paul Gauguin er halvannet år gammel og befinner seg om bord på et skip på vei fra Frankrike til Peru, hvor moren har en innflytelsesrik familie. Familien er blitt nødt å rømme fra Frankrike av poltiske årsaker.

  Hans far Clovis er en stakkåndet og utålmodig mann, han blir lett skuffet og deprimert, han er svært opptatt av de poltiske begivenhetene som pågår i Paris. På båtreisen har han utålmodig gått frem og tilbake over dekket, treogtyve skritt frem, treogtyve skritt tilbake. I dag dør han av et hjerteinfarkt. Han blir begravet i Port-Famine i Magallan-stredet.

 • Mette Gad, som siden skal komme til å gifte seg med Paul Gauguin, blir født på Læsø i Dannmark. Faren er dommer. Hun er farens yndlingsbarn, og viser seg raskt å være en både intelligent og uredd unge. I løpet av et par år skal hun komme til å få to yngre søstre, Ingeborg og Pauline, som begge skal komme til å bli veninner av Amalie når de blir voksne.

 • Paul Gauguin er en tre år gammel fransk gutt som sammen med familien, foreldre og en søster, går ombord på et skip som skal føre dem til Peru, etter at Napoleon III har gjennomført staskupp i Frankrike. Målet er å oppsøke moren Alines rike og innflytelsesrike slektninger på morssiden.

  På overfarten dør Pauls far Clovis, og Aline og barna blir boende hos den rike Don Pio i Lima i flere år.

 • Paul Gauguin er fem år gammel og lever et privilegert liv hos familien på morssiden i Lima i Peru. Han blir kalt Petit-Paul, for han er liten for alderen og fint bygget, sent utviklet, litt fåmælt, vanligvis ganske medgjørlig, nesten litt saktmodig. Men når han først setter seg opp mot noe, er han sta og urokkelig. Han fins ikke beregnende, og ikke så rent lite godtroende, så han er lett å narre.

 • Paul Gauguin, som er blitt seks år gammel og blir kalt Petit-Paul på grunn av sin litt sene utvikling og spede kroppsbygning, blir sammen med den halvannet år eldre søsteren Maie tatt med av sin mor Aline fra familiens rike hushold i Lima i Peru, der han er blitt oppdratt av barnepiker og tjenere, tilbake til Frankrike. Petit-Paul er eneste arving til Gauguin-navnet etter at faren døde, og den poltiske situasjonen i Peru er blitt problematisk. Aline og barna flytter inn hos hennes svoger, en vennlig og forsiktig ungkar i et gammelt og romslig slektshus i Orléans. De kaller ham onkel Zizi.

 • Paul Gauguin reiser sammen med moren og søsteren tilbake til Frankrike, og flytter inn hos onkelen, som bor Orelans

 • Paul Gauguin begynner på skolen i Orleans.

 • Paul Gauguin er blitt seksten år gammel. Han er fortsatt lite utviklet fysisk, det er vanskelig å ta igjen mot den eldre, intelligente og temperamentsfulle søsteren Marie, som han stadig er i krangel med. Han har en slags gutteaktig skyhet over seg som hindrer ham i å ta igjen overfor henne, ridderligheten i ham forbyr ham det. Men han plages av skjørteregimentet i familien. Han vil vekk. Han søker seg inn på sjøkrigsskolen. Men utferdstrangen er for stor. Han klarer ikke å konsentrere seg om det som skal til for å bestå opptaksprøven.

 • Paul Gauguin går til sjøs som styrmannselev (i likhet med forfatteren Baudelaire og maleren Monet). På den første turen går båten fra Le Havre til Rio de Janeiro, og han får åpnet øynene for eksotiske land. Han føler en sterk dragning mot eksotiske steder; han tilbragte de første årene i oppveksten i Lima, Peru.

 • Paul Gauguin, som nå er sytten år gammel, får oppnevnt en verge. Han heter Gustave Arosa, og er en venn av hans mor Aline. Aline ble kjent med Arosa da hun var en ung moteskredder i Paris. Arosa er en velstående mann, og har en samling av peruviansk kunst, og også en god del moderne kunst, blant annet av kunstneren Pissarro. Paul har altså en kultivert og kunstinteressert mann som sin verge. Sammen med familien reiser Arosa ofte på ferie til Bretagne, og hans bror har reist verden rundt, og blant annet gjort skisser på Tahiti.

 • Paul Gauguin, som nå er nitten år gammel, mønstrer på et seilskip som går i frakt mellom Le Havre og Rio de Janeiro. Han lærer fort alt som å har å gjøre med sjømannslivet, også når det gjelder kvinner.

  Han skal komme til å være sjømann i fem år, til han mønstrer av som matros av annen grad når den fransk-tyske krigen er slutt.

 • Mette Gad, som siden skal komme til å gifte seg med Paul Gauguin, får jobb som huslærerinne på Skaføgård for godseier og innenriksminister Jacob Estrups to døtre. Her skal hun komme til å bli i fem år. Mette blir fort uunnværlig på gården. Estrup får stor respekt for henne, og for hennes liberale livsanskuelser.

 • Paul Gauguins mor Aline dør i St. Cloud utenfor Paris. Den tysk-franske krigen har brutt ut, huset hennes blir skutt i brann, og hun dør kort tid senere. Hun blir 42 år gammel, Paul er nitten. Paul ligger stasjonert i Kattegat på krysseren Dessaix, som har vakttjeneste der. Bortsett fra familieportrettene og noen verdifulle møbler blir alt borte i brannen. Også alle familiepapirer, og det skal komme til å skape problemer i Pauls liv senere. Paul er altså foreldreløs og uten hjem nå.

 • Paul Gauguin er blitt tyve år gammel. Han har vært til sjøs i tre år, når går han i land for å avtjene verneplikten. Hans mor Aline er flyttet til Paris til St Cloud. Hun mener at sjøen ikke har nok å tilby hennes sønn, men hun har ambisjoner for ham, så hun bestemmer i samråd med Pauls verge Arosa at han skal bli bankmann.

 • Paul Gauguin lar seg innrullere i marinen, og går ombprd i en krysser. I løpet av hans tjenestetid, som skal komme til å vare i tre år, skal hans mor komme til å dø, og søsteren gifte seg med en chilensk kjøpmann. Paul er nå 20 år gammel.

 • Paul Gauguin er orlogsgast ombord på et vaktskip i Kattegat.

 • Paul Gauguin er ferdig med militærtjeneste og går i land etter fem år som sjømann. Han er tre og tyve år gammel nå, og syns ikke det er ikke noe spesielt stort savn å forlate sjølivet.

  En venn av hans avdøde mor tar seg av ham, han har mange kontakter, og en stor samling med samtidens kunst av høy kvalitet.

 • Mette Gad, som siden skal komme til å gifte seg med Paul Gauguin, reiser med sin venninne Marie Heegaard til Paris for å lære fransk og lære Paris å kjenne. De tar inn på pensjonat hos den danske billedhuggeren Pere Aubé. Hans kone holder pensjonat der unge danske kvinner kan få bo, og hvor de kan få møte unge dannede franskmenn. En av dem er den 25 år gamle bankmannen Paul Gauguin. I løpet av kort tid er de forlovet.

 • Paul Gauguin jobber som aksjemegler i Paris. Det er en utmerket økonomisk og sosial posisjon å inneha.

 • Paul Gauguin treffer danske Mette Gad fra København i et selskap. Hun bor i et pensjonat som eies av en venninne av konen til Pauls verge, den rike og kultiverte forretningsmannen Arosa. Hun er blond og livlig, og oppfører seg som en mann; blant annet røyker hun sigarer, slik Georges Sands, Pauls mors verge, gjorde. De to forelsker seg, og skal komme til å forlove seg allerede i februar.

 • I dag gifter Paul Gauguin gifter seg med danske Mette Gad i Paris. Men ekteskapsinngåelsen er ikke uten kompliasjoner: Det oppstår en ubehagelige situasjon under seremonien, som foregår i rådhuset i den 9. arondissement, på grunn av at Paul ikke kan fremvise dødsattester for begge sine foreldre. Hans mor Aline er nemlig død for flere år siden i en brann i St. Cloud, og alle familiepapirene gikk med i brannen.

 • Paul Gauguin begynner å male. Han arbeider etter modell på Academia Colarossi. Han blir kjent med Pisarro, og gjennom ham de andre impresjonistene. Han begynner å bygge opp en samling av bildene deres.

 • Paul Gauguins sønn med danske Mette, Emil, blir født i Paris. Paul er 26 år gammel, Mette er 24. Paul er meget stolt over den store og friske gutten.

  Han begynner å tegne Mette og Emil i kull, og lager også et portrett i oljemaleri av Emil. Han har fått en kollega i bankierfirmaet, Emil Schuffenecker, som er svært opptatt av maleri, og i et brev til ham beskriver Paul Emil som hvit som en svane, sterk som en Herkules.

 • Frits Thaulow gifter seg med Ingeborg Gad i København. Hun er 22 år gammel, Frits er 26. Ingeborg er søster til Mette, som er gift med Paul Gauguin i København. Ingeborg skal komme til å bli en kjær venninne av Amalie Skram, og Frits skal bli hennes trofaste venn gjennom mange år. Amalie Skram skal komme til å skrive en novelle om hendelsene som skal føre frem til deres skilsmisse.

 • I Danmark avløser Ministeriet Estrup ministeriet Fonnesbech. Estrup skal komme til å bli sittende frem til 1894, og blir dermed  Danmarks lengst sittende regjeringsleder.

  Det er hos Estrup på hans gods at Mette Gad, som siden giftet seg med Paul Gauguin, som ung pike var guvernante og barnepike. Hun ble etter hvert som en slags betrodd datter og samtalepartner på Estrups gods, både for ham og has kone. Men nå er det åtte år siden Mette reiste til Paris, hvor hun traff og giftet seg med Paul.

 • Paul Gauguin og hans danske kone Mette flytter til en ny og større leilighet i Paris, i et mer mondent strøk enn de har bodd i så langt.

  Mette får seg tjenestepike, Julie, som er tidligere modell for maleren Delacoix. Mettes søster Ingeborg, som i et par år nå har vært gift med den norske maleren Frits Thaulow, bor ikke langt unna. Hun og Frits har datteren Nina på ett år. Pauls søster Marie og hennes familie bor også i nærheten -- de er svært velstående, og bor i en leilighet som går over tre etasjer.

 • Paul Gauguin stiller ut et landskasmaleri på den offisielle "Salon" i Paris.

 • Paul Gauguins søster Marie, gifter seg i Paris med en rik kjøpmann fra Colombia. De to søsknene har ikke et særlig godt forhold.

 • Paul Gauguins datter Aline blir født i Paris.

 • Mette Gauguin nedkommer med en datter som blir oppkalt etter farmoren Aline. Paul er svært opptatt av datteren, og følger hennes utvikling nøye. Han modellerer henne, og tegner henne i skisseboken sin. Han begynner også å samle på impressjonistenes malerier, og utstyrer et luksuriøst og hyggelig hjem som Mette er meget tilfreds i. Hun deler ikke hans interesser for moderne kunst, men motarbeider den heller ikke. Etter hvert får han sitt eget atelier. Mette beundrer sin mann.

 • Paul Gauguin maler et portrett av sin svigerinne Ingeborg Thaulow.

 • Paul Gauguins sønn Clovis blir født i Paris. Paul jobber for et bankfirma. Denne sommeren skal han arbeide sammen med maleren Pisarro ved Pontoise.

 • Paul Gauguin deltar på impresjonistenes femte gruppeutstilling i Rue des Pyrmaides i Paris. Han er født her i byen, og har vært gift med Amalies danske venninne Mette i syv år nå. Paret bor her i Paris, det er nå tre år siden han har hatt sitt eget atelier i leiligheten i tredje etasje her i Rue Carcel nummer 8.

  Han jobber som aksjemegler, men er også del av det radikale kunstnermiljøet i byen, Camille Pisarro er blant hans venner.

 • Paul Gauguin deltar på impresjonistenes femte gruppeutstilling i Rue des Pyramides i Paris med bildet Nakenstudie (Suzanne syr). Han er født her i byen, og har vært gift med Amalies danske venninne Mette i syv år nå. Paret bor her i Paris, det er nå tre år siden han har hatt sitt eget atelier i leiligheten i tredje etasje her i Rue Carcel nummer 8. Han jobber som aksjemegler, men er også del av det radikale kunstnermiljøet i byen, den innflytelsesrike Camille Pisarro er blant hans venner.

 • Vincent van Gogh begynner på kunstutdanning Brussel. Han vil lære seg å tegne. Til sin bror Theo skriver han i dag:

 • Paul Gauguin deltar på den sjette impresjonistutstillingen i Paris, og får fin kritikk av Huysmans av en aktstudie. Hans sønn Jean blir født i Paris denne måneden. Paul jobber for et bankfirma og maler på fritiden.

 • Paul Gauguin tilbringer sommerferien sammen med Pissarro i Pontoise. Gjennom ham blir han kjent med Cezanne.

 • Paul Gauguin er med på den syvende impresjonistutstillingen i Paris.

 • Paul Gauguin forteller sin kone Mette at han kommer til å ta et års fri fra jobben som finansmann for å male. Han forsikrer henne om at han har lagt seg opp nok penger til at familien kan leve godt dette året, og at sjefen hans kommer til å holde stillingen i bankfirmaet åpent for ham i ett år.

  Han er overbevist om at han innen den tid kommer til å ha slått gjennom som kunstner.

 • Paul Gauguin maler blant annet bildet Hage med snø i København og sin svigerinne Ingeborg Thaulow.

 • Paul Gauguin sier uten forvarsel til familien opp jobben sin som aksjemegler. Fra nå av vil han bare male bilder. Paul er gift med danske Mette, som er søster til en av Amalie Müllers nærmeste venninner, Ingeborg, som er gift med Frits Thaulow. Paul og Mette har fem barn sammen.

 • Mette Gauguin føder sitt femte barn, Paul. Han skal etter hvert komme til å bli kalt Pola, og skrive flere bøker om sine foreldre. Paul Gauguin går gjennom en vanskelig periode for tiden: Han opplever at kunstnervennene i Paris har begynt å vende ham en kald skulder. Han og Mette tar med barneflokken og flytter til Rouen, der han mener de kan leve billigere, og han kan få dyrket sin kunst i fred. Mette støtter ham, men håper at tiden vil bringe ham til fornuft og få kunstgrillene ut av hodet på ham.

 • I Kristiania arrangeres for tredje år på rad kunstnernes høstutstilling. Rundt 70 kunstnere er represenert, med til sammen 174 bilder. En av dem er Paul Gauguin, som er Frits Thaulows svoger. Han bidrar med et bilde av sin kone Mette i selskapsdrakt, med gule hansker, og med et bilde med blomstermotiv. De gjør inntrykk på den unge Edvard Munch.

 • Paul Gauguin og familien hans befinner seg i Rouen i Frankrike. Det går ikke så bra med økonomien deres, i løpet av sommeren har hans danske kone Mette gjort undersøkelser om muligheten for at familien kan slå seg ned i København, hvor hennes mor bor.

  I slutten av denne måneden reiser Mette og barna, mens Paul følger etter noen uker senere, via Kristiania.

 • Paul Gauguin forsøker å finne fotfeste i sin nye tilværelse i leiligheten på Gammel Kongevej i København, hvor han har slått seg ned sammen med sin danske kone Mette, Amalies venninne, og barna deres. Vinteren er svært kald i år, med ned til ti kuldegrader og sleder som kjører i Københavns gater. Paul maler utendørsscener malt fra vinduet i leiligheten, og snødekte hager, og også interiøret i stuen i leiligheten. Han skriver til sin venn, maleren Pisarro i Paris, om tanker han gjør seg i forhold til maleriets muligheter.

 • Paul Gauguin krangler med sin kone og hennes familie og venner. Han holder en utstilling i København, som blir lukket etter fem dager.

 • Paul Gauguin begynner å bli svært frustert over livet han lever i København sammen med Mette og barna. Han skriver til sin venn Pisarro i Paris at han føler avsmak for den danske kunsten. Den har virkelig fått ham til å mene at det ikke fins noe som kan kalles overdrivelse i kunsten.

  Tvert imot tror han at det er i det ekstreme at løsningen fins, den gylne middelvei betyr for ham middelmådighet.

 • Aline Gauguin, Mette og Paul Gauguins datter som nå er åtte år gammel, døpes i dag i Kristiania. Adressen som oppføres er Storgaten 21, og fadderne er Johanne Sophie Emilie Gad, Pauline Elisabeth Thaulow og Herman Thaulow. Det noteres i kirkeboka at dåpsbarnets far er katolikk og fritenker, og at han så langt ikke har tillatt at barnet døpes.

   

 • Paul Gauguin forlater sin kone Mette og deres fire andre barn på elleve, åtte, fire og to år i København og tar med seg sønnen Clovis på seks til Paris.

  Far og sønn leier seg en leilighet i 10 Rue Cail. Han skriver hjem til Mette og ber henne sende dyner, puter og sengetøy. Han leier en seng til Clovis, selv sover han på gulvet.

 • Paul Gauguin er i London på en tre ukers tur, etter først å ha vært i Dieppe.

 • I disse dager gjennomføres det folketelling i Kristiania. I Grønlandsleret 33 bor Milly og Carl Thaulow sammen med Aline, datteren til Mette og Paul Gauguin. Aline fylte åtte år på julaften.

  Milly er 24 år gammel. Carl, som er oppført som bylege, er 34. De bor i andre etasje, og har en tjenestejente boende hos seg.

 • Paul Gauguin skriver bitre og anklagende brev til sin kone Mette i København fra Paris. Han har fått det for seg at han er blitt kastet ut fra sitt hjem. Sønnen Clovis, som han har tatt med seg, har fått vannkoppper, og han har ingen penger å betale legeregningen for. I sin fortvilelse har han tatt jobb som plakatklistrer for et selskap som lager jernbanereklame på Gare de l’Est, som ligger ikke langt unna der han og Clovis bor.

 • Paul Gauguin skriver hjem til sin kone Mette i København at han er blitt tilbudt en ganske god stilling i Madrid. Men han kommer ikke til å takke ja til jobben.

 • Paul Gauguin stiller ut 19 bilder på salongen i Paris. Edvard Brandes er ankommet Paris, og går for å se sin svogers verker. Gauguin observerer ham bak en søyle og rapporterer hjem til Mette i København at Edvard lot som om han ikke så ham. Han fikk dessuten inntrykk av at Edvard var mindre opptatt av maleriene enn av de elegante damene som gikk rundt i de fornemme lokalene, skriver han.

 • Amalie Skram skriver sitt første brev til Edvard Brandes for å protestere mot en uttalelse i hans anmeldelse av hennes novelle "Bøn og Anfægtelse". Anmeldelsen står på trykk i Politiken i dag, og er for en stor del anerkjennende. Men Brandes skriver at det vil kreve en hel roman å gjøre fortellingen hennes overbevisende. Hans kommentar vedrører en av de to guttene i fortellingen hun har skrevet, og deres forskjellige reaksjoner på farens galskap. Amalie skriver:

 • Paul Gauguin plasserer sønnen Clovis, som han har tatt med fra København, i et pensjonat og drar til Pont-Aven i Bretagne. Her treffer han den unge maleren Emile Bernard.

  Det blir et kort og ikke særlig hjertelig møte, men de to gjør sterkt inntrykk på hverandre.

  Paul blir dypt forelsket i Emiles søster.

  Senere skal kunsthistorikere komme til å se på dette møtet, og den innflytelsen de to har på hverandre, og på deres venn Vincent van Gogh, som et avgjørende vendepunkt i kunsthistorien.

 • Paul Gauguin reiser tilbake til Paris fra Bretagne der han har vært sammen med Emile Bernard. På Montmartre treffer han Vincent van Gogh.

  Vincents bror Theo er en kjent kunsthandler i byen, og godt orientert i den nye kunsten. Gauguin ser bildene til impresjonistene Monet, Pisarro og Degas. Sammen med kunstnervenner organiserer Van Gogh små utstillinger på billige kafeer i Boulevard de Chlichy.

 • Paul Gauguin er syk og ligger for tiden på sykehus i Paris. Han forsøker å unngå maleren Pisarro, men er blitt kjent med Degas på restauranten La Nouvelle Athenes, der kunstnere omgås.

 • Frits Thaulow skriver et indignert brev til Erik Skram der han tydelig gir uttrykk for at han misliker at Amalie Skram har brukt ham som modell i novellen Knud Tandberg.

  Novellen handler om et ektepar i Kristianias finere og liberale kretser der mannen, som er musiker, er utro mot sin kone med en langt yngre kvinne. Ekteskapet deres går mot oppløsning. Det er tydelig at det har kommet til en disputt mellom Frits, Amalie og Erik om denne saken i en sosial setting, og at Erik har beskyldt Frits for å være plump i konfrontasjonen.

 • Paul Gauguin skriver et bittert brev til sin kone Mette, som er Amalie Skrams venninne, der han forteller at han har vært innlagt på sykehus i 27 døgn på grunn av revmatisme i ryggen.

  Sønnen Clovis, som Paul insisterte på å ta med seg i Paris da han forlot resten av familien i København, har ikke sko på bena, og ingen leker for julen. Men man vender seg til alt, mener Paul.

  Han lager keramikk som vennen Èmile Schuffenecker mener er mesterverker. Han er svært misunnelig på Mette, som han mener lever et velsignet liv i Danmark, mens han selv og Clovis må sulte.

 • Paul Gauguin skriver et brev til sin kone Mette der han forteller at han kommer til å ta postbåten til Amerika om en måned, og at hun derfor må komme og hente deres sønn Clovis og ta ham med tilbake til Danmark.

  Han vil sende en fullmakt slik at hun kan heve arven etter hans onkel, som nå er død, forteller han. Han føler at han må vekk fra Paris for enhver pris; denne byen er er en ørken for en fattig mann.

  Mette rekker så vidt ned til Paris dagen før han reiser. De har et kort møte, og Mette tar Clovis med seg hjem til København.

 • Paul Gauguin skriver avskjedsbrev til Mette. Hennes familie, som han lenge har hatt et anstrengt forhold til, og som støtter henne som best de kan, vil at hun skal kreve skilsmisse.

  Han har lagt sine keramiske arbeider ut for salg i Paris, og gitt beskjed om at utbyttet skal sendes henne.

 • Paul Gauguin skriver brev til Mette fra Panama. Det har vært en hard båtreise, med dårlig vær, passasjerene på tredje klasse har vært stuet sammen som får. Han kommer svært dårlig ut av det med sin svoger, som driver forretninger i Panama, kan han fortelle, og han er blitt arrestert for å urinere offentlig. Han og hans reisekamerat Laval har vært innom både Gouadeloupe og Martinique, og det var der de skulle ha slått seg ned, det forstår han nå. Der kunne de ha levd billig og i elskverdige omgivelser. Men om åtte dager vil han være i Taboga på sin øy, og da kan han leve som en vill.

 • Paul Gauguin er kommet til Saint Pierre på Martinique. Etter å ha jobbet 15 dager med å grave ut panamakanalen, blir han oppsagt. Han skriver begeistret hjem til Mette om de kreolske kvinnene, og legger ikke skjul på hvor fristende de er. De forhekser frukter som de byr frem til menn for å få dem på kroken, kan han fortelle. Selv gikk han nesten i fellen med en unge kvinne på 16 år som hadde hatt frukten hun bød ham mellom brystene. Men han forsikrer om at Mette ikke skal bekymre seg for hans kyskhet. Han vil gjerne at hun og barna skal komme og bo der sammen med ham.

 • Paul Gauguin, som fremdeles befinner seg på Martinique, er syk. Livet blant de ville har ikke blitt om han hadde forestilt seg. Han har dysenteri og sumpfeber, og han er dessuten fattig og sulten, nå vil han bare hjem. Han gjør alt han kan for å komme seg av gårde.

 • Edvard Brandes gifter seg med Amalie Skrams venninne Ingeborg Gad i et borgerlig bryllup i København. Ingeborg er skilt fra Frits Thaulow nå. Frits på sin side er lykkelig gift med sin Alexandra, Oda Engelhart (Lasson) sin søster.

  Edvard og Ingeborg flytter inn i Nørre Farimagsgade i København, ikke langt fra der hvor Amalie og Erik Skram bor, med sine fire jenter på 11, 10, ni og åtte år.

  Georg Brandes sender en halvhjertet og dyster lykkeønskning til bryllupet, med henvisning til de advarslene som Edvard sendte ham i 1876, da han selv giftet seg.

 • Paul Gauguin er tilbake i Paris. Han forsøker å tjene penger på å lage keramikk.

 • Vincent van Gogh ser en utstilling i Paris som hans bror Theo har organisert, med blant annet bildene til Paul Gauguin og Edgard Degas

 • Paul Gauguin bor i Pont-Aven fra februar til oktober. Her møter han den unge maleren Emile Bernard igjen, og denne gangen har de større glede av hverandre. Det er dette møtet som skal komme til å bli utgangspunktet for kunstretningen syntesismen. De første religiøse maleriene deres blir skapt her. Gauguin har merket seg at det foregår en liten revolusjon i Norge etter at Bjørnson har utgitt en bok som han har oppfattet handler om kvinnen rett til å ligge med hvem hun vil. Det er en tanke han kan like.

 • Vincent van Gogh ankommer Arles i Provence fra Paris med tog. Det er blitt umulig for ham å arbeide i Paris; det lar seg ikke gjøre med mindre man har et helt stille sted å trekke seg tilbake til, har han erfart. Inntrykkene fra omgivelsene blir for mange og for sterke.

  Togturen har tatt et døgn, og har gitt ham anledning til å tenke mye over forholdet han har til sin bror Theo. Han har tenkt like mye på ham som på landskapet han har passert, skriver han i broren i et brev.

 • Paul Gauguin skriver til Vincent van Gogh fra Pont Aven. Været er elendig; det regner og blåser, og han har måttet utsette arbeidet med maleriene, både på grunn av været og på grunn av at han har vært syk.

  Han er i elendig humør, mest på grunn av alle de økonomiske bekymringene, skriver han. I virkeligheten er det bare de som kan sette ham ut av spill.

  Han takker varmt for Vincents forslag om at de to skal utveksle bilder.

 • Paul Gauguin opplever endelig at en kritiker skriver anerkjennende om ham i et fransk kunsttidsskrift: Felix Feneon skriver i en samleomtale i La Revue Independante av bilder i Theo van Goghs kunstsamling at det er verdt å merke seg denne nye kunstneren Gauguin. En egen utstilling av hans bilder vil kunne vise hvilken kraftfull og enestående kunstner han er, skriver han.

  Men det skal ennå gå et år før bildet blir solgt.

 • I Arles i Provence er innhøstingen i full gang, og Vincent van Gogh står ute på markene ved kysten og maler. Markene er nesten filoette, himmelen er svært gul, det er et vanskelig motiv å behandle riktig, syns han.

  Han har knapt tid til å spise og skrive brev når han kommer hjem om kvelden, han er så ivrig, når han endelig får sett seg ned for å skrive, begynner han å tenke på alle inntrykkene fra dagen, og fra det han har malt.

 • Paul Gauguin maler bildet Jakobs kamp med engelen i den franske byen Pont-Aven. Det skal komme til å bli regnet som det første bildet innenfor den kommende kunstretningen syntesismen, som er en av retningene som vokser frem i kjølvannet av impresjonismen. På maleriet står en gruppe kvinner kledt i tradisjonelle drakter med store, hvite hodeplagg og betrakter en kamp som pågår mellom en mann og en engel i bakgrunnen av bildet. Det er vanskelig å vite om det de ser utspiller seg i den virkelige verden, eller om de har et kollektivt, religiøst syn.

 • Paul Gauguin skriver til Vincent van Gogh fra Pont Aven og takker for det lange brevet med diskusjon om kunst, den betydning og hvordan den bør utføres, som han nettopp har mottatt. Etter en lang og slitsom periode med sykdom føler Gauguin seg nå full av ideer og skaperkraft, de siset elleve dagene har han fått et vell av ideer for mye malerier som han gjerne skulle ha begynt å arbeide med i Provence, der Vincent befinner seg. Men han har ingen penger, og da blir det vanskelig å reise.

 • Vincent van Gogh maler med stor intensitet i huset han leier i Arles. I dag skriver han til sin bror Theo i Paris og legger ved brevet han har fått bra Paul Gauguin, som han er blitt svært glad for.

  Han kunne virkelig ønske at Gauguin kunne komme og flytte inn hos ham slik at de kunne arbeide sammen, og fortsette diskusjonene om kunst som nå må foregå pr brev. Slik det er nå, kan det gå dager uten at han snakker med noen.

 • Vincent van Gogh får en større pengesum fra sin bror Theo som han bruker til å innrede et hus i Arles som skal brukes som kunstnerkollektiv.

  Han kjøper inn møbler og annet utstyr til husholdet. Han innreder også et rom for Paul Gauguin, som Theo har ordnet med reisen til, slik at de to skal kunne bo sammen.

  Vincent har skaffet en seng i valnøttre og en elegant lenestol for Paul. På veggene henger femten av hans egne malerier, blant annet et av solsikker. Om natten maler han utendørs med stearinlys festet til hattebremmen og staffeliet.

 • Paul Gauguin får hjelp av Vincent van Goghs bror Theo til å stille ut bildene sine og noe keramikk han har laget som har vakt en del oppmerksomhet, i Paris på en separatutstilling på Montmartre.

 • Paul Gauguin flytter inn hos Vincent van Gogh i det gule huset i Arles som Vincent har forberedt for ham. Billetten hans fra Paris er betalt av Vincents bror Theo. Her skal han komme til å bo og arbeide frem til desember. Vincent har lenge gledet seg til besøket. Han forstår at det ikke er bra for ham å være for mye alene -- og det Theo har forstått det samme.

 • Vincent van Gogh går (ifølge Paul Gauguins senere beretning) løs på sin venn med barberkniv, Gauguin styrter ut av huset og overnatter i et gjestgiveri. Vincent får et anfall av galskap samme natt, og skjærer av seg den nedre delen av den venstre øret. Han pakker det inn og leverer det som presang til en av kvinnene som jobber på det lokale horehuset.

  Politiet finner ham tidlig om morgenen i sengen og bringer ham til sykehuset. Gauguin forlater Arles og underretter Theo om brorens tilstand.

 • Vincent van Gogh skriver til broren Theo fra sykehuset der han er innlagt at han er bedre, og tilføyer også n oen vennlige ord til Gauguin. Han maler to selvportretter med forbundet øre.

 • Vincent van Gogh skriver til sin bror Theo fra det gule huset i Arles, hvor han er tilbake etter sykdommen og sykehusoppholdet. Han syns det er ille at Gauguin har reist, og han er lei seg for de vanskelighetene han har skapt for ham, skriver han. Men samtidig hadde han hele tiden mens han var der en følelse av at Gauguin arbeidet med delt hjerte, skriver han: han ønsket både å reise til Paris, og å leve her i Arles på samme tid. Og det gikk jo ikke.

 • Paul Gauguin deltar på en kunstutstilling med impresjonistgruppen og syntetist-gruppen i Café des Arts i Champs des Mars, som ligger rett utenfor museumsområdet til Verdensutstillingen. Utstillingen blir en skandale.

  Han er også med på utstillingen i København med franske og nordiske impresjonister.

 • Paul Gauguin selger endelig et maleri: Bildet Negresser konverserer blir solgt for 300 franc.

 • Paul Gauguin er i Paris og tumler med planer om å dra til Madagaskar for å etablere "studieatelieret i tropene". Han gir imildertid opp planene, til fordel for Tahiti, hvor han mener livet vil bli lettere og billigere.

 • Paul Gauguin er tilbake i København fra Paris. Dette skal komme til å bli siste gang han ser familien sin. Barna hans er sytten, fjorten, tolv, ti og åtte år gamle nå.

 • Paul Gauguin møtes sammen med symbolist-gruppen i Paris på Café Voltaire i Paris. Det begynner å komme artikler om ham i tidsskriftene.