Dato
14 november 1844

Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins bestemor, dør i Bourdaux, syk og utmattet. Hun har vært ute på en lang foredragsreise om arbeidernes rettigheter. Hun har dessuten utgitt to bøker, en om sosialt arbeid og et sosiologisk verk om Arbeidernes forbund, hvor hun vil vise muligheten av å samle arbeiderklassen i ett stort internasjonalt samfunn. Bøkene har vakt stor oppsikt, men også motstand. Datteren Aline har hun anbrakt hos en modist i Paris, for at hun skal lære å bli "arbeiderske".

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Gauguin, P. (1956). Mette og Paul Gauguin. Copenhagen, Gyldendal. s