Galleri

  • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins bestemor, dør i Bourdaux, syk og utmattet. Hun har vært ute på en lang foredragsreise om arbeidernes rettigheter. Hun har dessuten utgitt to bøker, en om sosialt arbeid og et sosiologisk verk om Arbeidernes forbund, hvor hun vil vise muligheten av å samle arbeiderklassen i ett stort internasjonalt samfunn. Bøkene har vakt stor oppsikt, men også motstand. Datteren Aline har hun anbrakt hos en modist i Paris, for at hun skal lære å bli "arbeiderske".

  • I Bourdeaux blir det i dag lagt inn en 32 år gammel pasient på det lokale sinnssykehuset som skal komme til å bli kjent under navnet Félida. Hun skal komme til komme til å bli fulgt av legen Eugène Azam gjennom tredve år, og bli en viktig tema for de som forsøker å forstå hysteriet, blant annet i Paris ved Sappêtrière-sykehuset.