Fra dato

Til dato

  • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins bestemor, dør i Bourdaux, syk og utmattet. Hun har vært ute på en lang foredragsreise om arbeidernes rettigheter. Hun har dessuten utgitt to bøker, en om sosialt arbeid og et sosiologisk verk om Arbeidernes forbund, hvor hun vil vise muligheten av å samle arbeiderklassen i ett stort internasjonalt samfunn. Bøkene har vakt stor oppsikt, men også motstand. Datteren Aline har hun anbrakt hos en modist i Paris, for at hun skal lære å bli "arbeiderske".