Dato
11 juni 1875

I Danmark avløser Ministeriet Estrup ministeriet Fonnesbech. Estrup skal komme til å bli sittende frem til 1894, og blir dermed  Danmarks lengst sittende regjeringsleder.

Det er hos Estrup på hans gods at Mette Gad, som siden giftet seg med Paul Gauguin, som ung pike var guvernante og barnepike. Hun ble etter hvert som en slags betrodd datter og samtalepartner på Estrups gods, både for ham og has kone. Men nå er det åtte år siden Mette reiste til Paris, hvor hun traff og giftet seg med Paul.

Estrup er modstander af allminnelig valgrett, og av parlamentarismen. Frem til i år har han ikke hatt flertall i Folketinget, men regjert via midlertidige finanslover som er utstedt av Landstinget. Parlamentarismen kommer ikke til å bli innført i Danmark før i 1901.

I ettertid kommer Estrup til å bli ansett som en kontroversiel skikkelse i danmarkshistorien, og som en reformfiendtlig politiker som regjerer i strid med parlamentaristiske prinsipper. Hans regeringstid kommer til å bli kalt provisorietiden. 

Hans regjering kommer til å få anlagt en del jernbaner, og Københavns Befæstning og  Frihavn.

I oktober 1885 kommer til å bli utført et mislykket attentatforsøk på ham.

 

 

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Brandes, G., et al. (1939). Georg og Edv. Brandes: Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd. København, Gyldendal. s.120 http://www.nb.no/nbsok/nb/aae9dc573c97f39ce541e6bfd7fc6c6b.nbdigital?lang=no#129

og

https://da.wikipedia.org/wiki/J.B.S._Estrup