Portrettbilde
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
16 april 1825
Dødsdato
24 desember 1913

Galleri

 • Mette Gad, som siden skal komme til å gifte seg med Paul Gauguin, får jobb som huslærerinne på Skaføgård for godseier og innenriksminister Jacob Estrups to døtre. Her skal hun komme til å bli i fem år. Mette blir fort uunnværlig på gården. Estrup får stor respekt for henne, og for hennes liberale livsanskuelser.

 • I Danmark avløser Ministeriet Estrup ministeriet Fonnesbech. Estrup skal komme til å bli sittende frem til 1894, og blir dermed  Danmarks lengst sittende regjeringsleder.

  Det er hos Estrup på hans gods at Mette Gad, som siden giftet seg med Paul Gauguin, som ung pike var guvernante og barnepike. Hun ble etter hvert som en slags betrodd datter og samtalepartner på Estrups gods, både for ham og has kone. Men nå er det åtte år siden Mette reiste til Paris, hvor hun traff og giftet seg med Paul.

 • Erik Skram forhandler dette året om å bli eier og redaktør av en liten avis, Folkets Avis, som siden 1860 har fulgt de nasjonalliberale, og er viktige allierte for Høyre. Men forhandlingene mislykkes. Det danske Højre er i ferd med å organisere seg på samme måte som Venstre, og vil sikre seg den lille avisen.

  De nasjonalliberale er viktige allierte for Højre, fordi de sikrer det reaksjonære flertallet i Landstinget, men er ikke en pålitelig støtte for Estrups parti. Redaktørjobben går derfor til Højres mann i Folketinget, Lars Dinesen.

 • I Danmark øker den politiske spenningen. København har lenge vært udelt nasjonalliberalt, men er nå delt. Det blir dannet liberale velgerforeninger. I dag er det grunnlovsdag, og opposisjonen masjerer i samlet flokk fra bak Tivoli ut til Vesterbro. Men folk ler av dem fra vinduene, og musikken spiller, idiotisk nok, sangen "Da jeg i vuggen lå, og var så stor som så". Men det blir en bra fest likevel, med rundt 10 000 fremmøtte, og Hørup, Bojsen og Hostrup som talere. Harald Høffding er med som dirigent og formann for Fredriksberg liberale velgerforening.

 • I Købehavn blir reggjeringen utsatt for heftige angrep fra venstre. Chresten Berg blir dømt til fengsel, og Estrup blir skutt på åpen gate.

 • I København regner det, og Erik Skram har pådratt seg en forkjølelse i sin jakt på nyheter om Estrup.

  Han skriver til Amalie Skram:

 • I København har det vært snøstorm i natt. Men nå har det klarnet opp, og vinden har løyet. Nå er det knakende frost og klart solskinn.

 • Edvard Brandes trekker seg tilbake fra det politiske liv. Sommeren har vært en het politisk sommer, etter det store forliket i april er ikke Estrup gått av, men er uforstyrret blitt sittende som konseilspresident frem til 9. august, hvor han uvillig melder sin avgnag etter 19 år ved makten. Edvard skriver en artikkel i Poltiken der han tar avskjed med sine velgere.