Dato
1867

Mette Gad, som siden skal komme til å gifte seg med Paul Gauguin, får jobb som huslærerinne på Skaføgård for godseier og innenriksminister Jacob Estrups to døtre. Her skal hun komme til å bli i fem år. Mette blir fort uunnværlig på gården. Estrup får stor respekt for henne, og for hennes liberale livsanskuelser.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Gauguin, P. (1956). Mette og Paul Gauguin. Copenhagen, Gyldendal. s. 11