Dato
11 august 1894

Edvard Brandes trekker seg tilbake fra det politiske liv. Sommeren har vært en het politisk sommer, etter det store forliket i april er ikke Estrup gått av, men er uforstyrret blitt sittende som konseilspresident frem til 9. august, hvor han uvillig melder sin avgnag etter 19 år ved makten. Edvard skriver en artikkel i Poltiken der han tar avskjed med sine velgere.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2005). Edvard Brandes. Portæt af en radikal blæksprutte. København, Gyldendal. s. 292