Dato
1876

Erik Skram forhandler dette året om å bli eier og redaktør av en liten avis, Folkets Avis, som siden 1860 har fulgt de nasjonalliberale, og er viktige allierte for Høyre. Men forhandlingene mislykkes. Det danske Højre er i ferd med å organisere seg på samme måte som Venstre, og vil sikre seg den lille avisen.

De nasjonalliberale er viktige allierte for Højre, fordi de sikrer det reaksjonære flertallet i Landstinget, men er ikke en pålitelig støtte for Estrups parti. Redaktørjobben går derfor til Højres mann i Folketinget, Lars Dinesen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten.