Fra dato

Til dato

 • Ludvig Alver blir i folketellingen som utføres i dag skrevet inn i protokollen som en av beboerne i Mortetrudgate 26 på Hamar. Huset ligger like ved Stortorget, Ludvig bor på kvisten. Sivilstanden oppgis som ugift, og yrket som middelskolelærer.

  Husverten hans er overrettssakfører Nils Fliflet, født i 1838, og hans kone Alhed, født i 1845 i Lærdal, og altså kun et drøyt år eldre enn Ludvig.

 • Wilhelm Alvers svigerfar Jacob Christian Wetlesen Prebensen flytter til Kristiania og overdrar forretningen til sønnen Jacob

 • Siri von Essen forlater sin første ektemann, som har en affære med hennes kusine, og reiser til København. Hun vil bli skuepsiller. Hun er 26 år gammel og har en liten datter.

 • Paul Gauguin stiller ut et landskasmaleri på den offisielle "Salon" i Paris.

 • Oda Krohg (Otthilia Lasson) sin far Christian Lasson, regjeringsadvokat, kjøper Rammebråten på Hvitsten. Her bor familien om sommeren.

  Stedet skal komme til å bli et sangomsust møtested for kunstnere som kommer på besøk: Frits Thaulow, som kommer til å male et bilde fra badehuet her, Nils Hansteen, Hans Jæger, Christian Krohg.

  Rammebråten ligger ikke lenger fra Kristiania enn at Christian Lasson om sommeren lett kan komme ut hit etter arbeidet i Kristiania.

 • Ole Bull slutter i løpet av året fred med Thorp-familien.

 • Knut Hamsun er hjemme hos sine foreldre på Hamsund. Han er 17 år gammel, dyrker litterære interesser og melder seg inn i en privat leseforening.

 • Kristofer Janson blir tildelt diktergasje av Det norske Storting. Det blir også Ibsen, Bjørnson og Lie.

 • Karen Mathea Jensen, som skal bli Amalie Müllers fars andre kone og mor til hennes halvsøster Elizabeth, ankommer USA og gifter seg antakelig med Mons Alver, som har skiftet navn til John Oliver.

  Mons har to ganger vært tilbake i Norge for å få med sin norske kone Lovise Alver til Amerika, uten å lykkes. Til slutt er det blitt sendt et brev hjem til familien om at han er død. Men det er han altså ikke. Tvert imot er han nå blitt bigamist.

 • Knud Pontoppidan blir medisinsk kandidat i København, 22 år gammel.Det er han som skal komme til å bli Amalies lege og erkefiende om noen år.

 • Holger Drachmann slår seg ned i München, hvor han blant annet kommer sammen med Henrik Ibsen

 • Friedrich Nietzsche begynner å skrive på Menneskelig, altfor menneskelig. Han lider under fryktelig hodepine, og får problemer med å undervise på grunn av dette.

 • Den Nationale Scene i Bergen blir åpnet.

 • Camille Claudel er tolv år gammel og har begynt å lage skulpturer; David og Goliat, Bismarck, Napoleon. Hun får familie og venner til å stå modell. Hun og søsknene har privatlærer som underviser dem i matematikk, litteratur, latin og grammatikk.

 • August Müller selger skipet sitt. Han og Amalie bosetter seg på Ask utenfor Bergen.

  Amalies første biograf, Antonie Tiberg, skriver dette om denne perioden:

 • August Strindberg besøker Paris for første gang, i rollen som kunstkritiker, blant annet i Dagens Nyheter. På 1880-tallet skal han bli en selvskreven sentrumsskikkelse blant de svenske kunstnerne i Paris og i Grez-sur-Loing.

 • Søren Krøyer stiller ut maleriet "Morgen ved Hornbæk. Fiskerne kommer i land" på vårutstillingen på Charlottenborg. Om sommeren maler han i Hornbæk, om vinteren er han tilbake i København.

 • J. P. Jacobsen, som er en av Erik Skrams kamerater fra ungdomstiden, utgir romanen Fru Marie Grubbe. Den er en historisk roman som en norsk-dansk kvinne som lvde på 1600-tallet, og som blant annet blir omtalt av Holberg, som hadde truffet henne personlig. I Jacobsens roman om henne blir kvinnelig erotikk satt i sentrum for første gang i dansk skjønnlitteratur. Hun ble som svært ung inngiftet i den danske kongefamilien, men endte opp som en fergemanns hustru. J.P.

 • Henrik og Suzannah Ibsen får denne våren besøk av Laura Kieler og hennes danske mann. De har vært gift i tre år, og er på vei til Syden på grunn av ektemannens Victor Kielers helse; han har fått tuberkulose.

 • I Christiania skal prostituerte ifølge politivedtektene fra og med i år vise seg minst mulig på gatene. I sommermånedene kan de vise seg ute mellom ni og elleve på kvelden, men ikke flere enn to i følge, og de må ikke tiltale mannspersoner, eller tiltrekke seg oppmerksomhet på annen måte.

  Mellom åtte og ti om formiddagen må de må ikke vise seg på Karl Johans gate, Kongens gate, Kirkegaten,på Festningen eller ved slottet. I teatret har de bare tilgang til de billigste plassene.

 • Frits Thaulow oppholder seg denne vinteren i Paris.

 • Lovise Alver, Amalie Müllers mor, blir i folketellingen for Kristiania, som utføres i dag, registrert på adressen Nordregate 27 på Grünnerløkka i Kristiania. Ikke langt unna, i Mariboes gade, bor faren hennes. Forholdet mellom foreldrene er anspent.

  Lovise bor sammen med Amalies bror Bernhard.

  Lovise er 54 år gammel nå.

  Bernhard er tyve år gammel, og arbeider som kontorist.

  Mons, Amalies far, som er blitt 56, bor i Maribogade 16. Han er oppført som snekkermester.

 • Georg Brandes taler i Studentersamfundet i Kristiania. Han snakker om Søren Kierkegaard, og kommer med voldsomme angrep på kirken og på prestene.

  Av de studentene som er til stede, er Gunnar Heiberg og hans venn Gerhard Gran. Heiberg skal hele sitt liv komme til å være flammende antikristelig.

  Gran på sin side skal komme til å skrive at Brandes' bøker virker som solstråler innpakket i trykkpapir som fortærer en gammel verden og tenner en ny. Slik føles det. De er i ferd med å skape noe nytt nå, syns de.

 • I Paris utkommer det første bindet av det som skal bli et trebinds verk med fotografiske bilder av hysteriske pasienter fra Charcots Salpêtrièresykehus. Bildene viser oppsiktsvekkende positurer og uttrykk, mange av dem med sterke erotiske undertoner.

 • Erik Skram, som nå bor i Borgergade 91, femte etasje, tar mot til seg og skriver et brev til Georg Brandes der han ber mesteren om å lese sluttscenen i et kjærlighetsdrama han strever med. Georg overlater imidlertid saken til sin bror Edvard Brandes.

  I et par år har de to brødrene utgitt tidsskriftet Det nittende Aarhundrede, som de har gått Gyldendal til å finansiere, slik at de kan ha et talerør for sine synspunkter.

 • Erik Skram forhandler dette året om å bli eier og redaktør av en liten avis, Folkets Avis, som siden 1860 har fulgt de nasjonalliberale, og er viktige allierte for Høyre. Men forhandlingene mislykkes. Det danske Højre er i ferd med å organisere seg på samme måte som Venstre, og vil sikre seg den lille avisen.

  De nasjonalliberale er viktige allierte for Højre, fordi de sikrer det reaksjonære flertallet i Landstinget, men er ikke en pålitelig støtte for Estrups parti. Redaktørjobben går derfor til Højres mann i Folketinget, Lars Dinesen.

 • Nina Hagerups foreldre flytter tilbake til Bergen fra København. Ninas mor Adeline er skuespiller, faren får stilling som maltkontrollør på bryggerier over hele landet. Nina er nå 25 år gammel.

 • Nina Griegs danske mor Adeline Hagerup, som er skuespiller utdannet i Danmark, vender tilbake til Bergen med sin mann. Ole Bulls norske teater er nå nedlagt, men det samles inn penger til det som skal bli Den Nationale Scene.

  Det settes opp en amatørforestilling til inntekt for dette formålet. Adeline får regien. Det blir hennes siste oppdrag som instruktør.Det er sannsynlig at det er denne forestillingen Amalie Müller spiller i denne våren.

 • I Bergen blir det siste offentlige bordellet, Vestindien stengt, etter at bordelleieren er død. Det ligger på Nøstet. I Skattelistene blir de prostituerte oppført som "trekktøser".

 • Hans Jakob Henriksen, Henrik Ibsens sønn, som er smed, gifter seg med Mathilde Andreasdatter.

  Det står i kirkeboken at brudgommens far er "Hendrik Johan Ibsen".

  Paret har den 7. februar fått sønnen Jens, like før bryllupet. Mathilde skal komme til å dø av "mavetæring" i 1881. Hun er da fattiglem og bor på Brentemoen under Lofthus.

  Og Hans Jakob skal komme til å gifte seg to ganger til: i 1882 og 1883.

 • Paul Gauguin og hans danske kone Mette flytter til en ny og større leilighet i Paris, i et mer mondent strøk enn de har bodd i så langt.

  Mette får seg tjenestepike, Julie, som er tidligere modell for maleren Delacoix. Mettes søster Ingeborg, som i et par år nå har vært gift med den norske maleren Frits Thaulow, bor ikke langt unna. Hun og Frits har datteren Nina på ett år. Pauls søster Marie og hennes familie bor også i nærheten -- de er svært velstående, og bor i en leilighet som går over tre etasjer.

 • Mons Monsen Alver er en snekker i midten av femtiårene som bor for seg selv i Maribogade 16 i Kristiania. Ikke langt unna, i Nordregate 27, bor hans kone Lovise og sønnen Bernhard Nicolai. Det er kommet til brudd mellom de to ektefellene, etter mye krangel og dårlig stemning.

 • Amalie Müller bor med de to sønnene Jakob og Ludvig, som nå er ti og åtte år gamle, på Nordnes i Bergen, mens hennes mann August er til sjøs.

  Adressen er enten Knøsesmuget eller Skottegaten.

 • Paul Gauguins søster Marie, gifter seg i Paris med en rik kjøpmann fra Colombia. De to søsknene har ikke et særlig godt forhold.

 • Jacob Alexander Jacobsen Wallin henrettes på retterstedet på Nordnes. Han har fått døsstraff for knivdrapet på underinspektør Hammer. Tusener av byens folk følger henrettelsen, til tross for at Bergens Tidende oppfordrer alle humane innbyggere om å holde seg borte fra retterstedet.