Dato
1876

Wilhelm Alvers svigerfar Jacob Christian Wetlesen Prebensen flytter til Kristiania og overdrar forretningen til sønnen Jacob

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Muntlig samtale, Victor Normann