Dato
1876

I Paris utkommer det første bindet av det som skal bli et trebinds verk med fotografiske bilder av hysteriske pasienter fra Charcots Salpêtrièresykehus. Bildene viser oppsiktsvekkende positurer og uttrykk, mange av dem med sterke erotiske undertoner.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ruiz-gómez, N. (2013). "A Hysterical Reading of Rodin's Gates of Hell." Art History 36(5): 994-1017.