Image
Flifletgården på Hamar, 1943
Dato
1 januar 1876

Ludvig Alver blir i folketellingen som utføres i dag skrevet inn i protokollen som en av beboerne i Mortetrudgate 26 på Hamar. Huset ligger like ved Stortorget, Ludvig bor på kvisten. Sivilstanden oppgis som ugift, og yrket som middelskolelærer.

Husverten hans er overrettssakfører Nils Fliflet, født i 1838, og hans kone Alhed, født i 1845 i Lærdal, og altså kun et drøyt år eldre enn Ludvig.

Ludvig trives svært godt i denne familien. Han blir også innlemmet i Alheds familie, som heter Agersborg, og som driver apoteket på Hamar. Han har mye omgang med Alheds søstre Agnes og Nelly. Dagboken han skriver fra dette oppholdet kommer til å bli grunnlaget for hans søster Amalie Skrams roman Julehelg ( 1900 ), som hun skriver etter at Ludvig er død.

Sted
Bilder
Image
Ukjent. (1898). FAMILIEN FLIFLET, SORENSKRIVER NILS FLIFLET GIFT MED ALHED FØDT AGERSBORG, BARNA GUNVALD, HAGNY, IVAR, VILHELM, ARNE, THORLEIF, MARIE, MARGRETHE, ELISE. Digitalt museum Domkirkeoddens Fotoarkiv
Image
Vestre del av Stortorget på Hamar ca 1910
Korrekturlest?
Ja